x

Kamerbrief Eindrapport Toekomst Toeslagenstelsel


Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane), ministers Van Gennip (SZW), Dijkstra (Medische Zorg) en De Jonge (BZK) bieden de Eerste en Tweede Kamer een verkenning aan naar alternatieven voor het toeslagenstelsel. De verkenning bevat een breed scala aan mogelijke alternatieven waar een volgend kabinet uit kan kiezen.Kamerbrief Eindrapport Toekomst Toeslagenstelsel
 
Lees het originele artikel