x

Kamerbrief over aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming


Een gelijkluidende brief is verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.Kamerbrief over aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 
Lees het originele artikel