x

Kamerbrief over aanpak verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het plan van aanpak om de rechtsbescherming in de jeugdbescherming te verbeteren. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.
 
Lees het originele artikel