x

Kamerbrief over advies van de Gezondheidsraad over vergunningaanvraag niet-invasieve prenatale test NIPT


Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad (GR) over de vergunningaanvraag in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) aan.  De NIPT is een test tijdens de zwangerschap om vast te stellen hoe groot de kans is dat een ongeboren kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft.
 
Lees het originele artikel