x

Kamerbrief over adviesaanvraag bevolkingsonderzoek aneurysma aorta abdominalis (AAA)


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de vaste Kamercommissie voor VWS over een verkenning door de Gezondheidsraad naar de wetenschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van screening en behandeling van aneurysma aorta abdominalis (AAA). Dit gaat over sterfgevallen door het scheuren van de grote lichaamsslagader in de buik.
 
Lees het originele artikel