x

Kamerbrief over onderzoek Wanbetaling zorgkosten


Hierbij doe ik u toekomen het door BS&F en Social Force in mijn opdracht uitgevoerde onderzoek “Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen!”.
Bij brief van 28 juni jl. heb ik bij uw Kamer dit onderzoek …
Lees het originele artikel