x

Kamerbrief over ontwerpbesluiten gedwongen zorg


Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer 2 ontwerpbesluiten die betrekking hebben op gedwongen zorg. Het betreft het ontwerp voor het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en het ontwerp voor het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel