x

Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en een beleidsreactie over de resolutie huwelijkse gevangenschap


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de opbrengst van de actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en de beleidsreactie over de resolutie omtrent huwelijkse gevangenschap.Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en een beleidsreactie over de resolutie huwelijkse gevangenschap
 
Lees het originele artikel