x

Kamerbrief over uitvoering moties over de emancipatie van mensen met een beperking


Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van 2  aangenomen moties uit het wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid van 5 december 2022. De moties gaan over het monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad.
 
Lees het originele artikel