x

Kamerbrief over Verslag schriftelijk overleg (VSO) over onafhankelijke clientondersteuning


Minister De Jonge (VWS) stuurt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg over de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het overleg ging over de inzet van extra middelen voor de cliëntondersteuning zoals is afgesproken in het regeerakkoord.
 
Lees het originele artikel