x

Kamerbrief over voorlopig kader Wlz 2019


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het voorlopige budgettaire kader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2019. Ook reageert hij op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over de toereikendheid van het budgettair kader Wlz in 2018. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel