x

Kamerbrief over Wet afbreking zwangerschap


Minister Kuipers (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat het initiatiefvoorstel van wet, houdende wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (Kamerstukken 35737) op 22 augustus 2022 is bekrachtigd. Deze stukken zijn ook als afschrift naar de Eerste Kamer verstuurd.
 
Lees het originele artikel