x

Kamerbrief over Wopt rapportage over 2011


Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de rapportage van publiek gefinancierde topinkomens volgens de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt). De brief gaat ook in op de inkomensgegevens en rapportage van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2011.
 
Lees het originele artikel