x

Kamerbrief reactie op rapport medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten


Minister Van Ark reageert op het onderzoeksrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit over de toegankelijkheid, beschikbaarheid en organiseerbaarheid van de medisch-generalistische zorg voor patiënten met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 
Lees het originele artikel