x

Kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg afspraken rond wijzigingen zorg


Kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg maakt gezamenlijke afspraken rond wijzigingen in deze zorg
Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit heeft belangrijke gevolgen. Dit betekent onder andere dat de …
Lees het originele artikel