x

Kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg maakt gezamelijke afspra.


Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit heeft belangrijke gevolgen. Dit betekent onder andere dat de specialist ouderengeneeskunde nu verantwoordelijk is voor een juiste indicatiestelling ten …
Lees het originele artikel