x

Klijnsma; ‘bedrijven moeten jongeren met beperking aannemen’


Jongeren met een gezondheidsprobleem of beperking moeten betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Lees het originele artikel