x

Landelijk Meldpunt cardiologische zorg


De afdeling cardiologie van het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Zeeland staat vanaf vandaag onder verscherpt toezicht van de cardiologen van het Amphia Ziekenhuis. Daarmee is opnieuw een afdeling cardiologie in opspraak geraakt. Mede naar aanleiding hiervan, en …
Lees het originele artikel