x

‘Leefstijl is van iedereen en daarmee van niemand’


Huisartsen de Weijer, Halbertsma en Burgers pleiten voor een structurele bekostiging van leefstijlgeneeskunde. “We leven in een toxische maatschappij. Iedereen is druk, meer dan de helft van de mensen heeft overgewicht, we bewegen veel te weinig en de samenleving wordt steeds individualistischer.”

Lees het originele artikel