x

LHV: Huisartsen zeggen ‘nee, tenzij’ tegen zorgakkoord


LHV-huisartsen hebben maandagavond 12 september besloten dat zij het integraal zorgakkoord nu niet ondertekenen, tenzij er binnen 3 maanden op belangrijke punten aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Dan zijn deze huisartsen alsnog bereid om het zorgakkoord te ondertekenen.

Tijdens de landelijke ledenvergadering werd duidelijk dat de aanwezige huisartsen vinden dat de afspraken die in het integraal zorgakkoord (IZA) staan, kunnen helpen om de grote problemen in de huisartsenzorg aan te pakken, in het belang van alle patiënten. Er is helaas echter onvoldoende vertrouwen op basis van alleen deze IZA-tekst dat die afspraken ook door de zorgverzekeraars en NZa zullen worden nageleefd. Die onzekerheid komt ook duidelijk naar voren uit het overleg en dat maakt dat de ledenvergadering het zorgakkoord nu niet kan ondertekenen.

Voorwaarden

De LHV-huisartsen willen: 

op het gebied van de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) uiterlijk 1 oktober van de NZA weten wat de ANW-tarieven worden per 1 januari 2023. Dat is nodig om de acute zorg voor patiënten in de ANW-uren ook in de toekomst te garanderen.op het gebied van ‘Meer tijd voor de patiënt’ binnen 3 maanden van alle zorgverzekeraars zien dat zij huisartsen via het contract voor 2023 de mogelijkheid bieden voor Meer tijd voor de patiënt en dat dit per 2024 structureel bekostigd wordt via S1. 

Op basis van het gesprek met de huisartsen in de ledenvergadering hebben het VPH-bestuur en LHV-bestuur – tijdens een schorsing van de vergadering – gezamenlijk een voorstel geformuleerd om ‘nee tenzij’ te besluiten. Dat heeft het LHV-bestuur vervolgens voorgelegd aan de ledenvergadering. Om recht te doen aan het gebrek aan vertrouwen, dat is gebaseerd op slechte ervaringen uit het verleden, en tegelijkertijd niet uit het oog te verliezen dat er ook daadwerkelijk belangrijke positieve afspraken in het zorgakkoord staan.

Het voorstel van het landelijk bestuur voor een ‘nee tenzij’ is aangenomen door de landelijke ledenvergadering. Het LHV-bestuur heeft dit besluit medegedeeld aan minister Kuipers van VWS. In december neemt de landelijke ledenvergadering een besluit of is voldaan aan de voorwaarden en of huisartsen alsnog het integraal zorgakkoord zullen ondertekenen.

Bron: LHV
Het bericht LHV: Huisartsen zeggen ‘nee, tenzij’ tegen zorgakkoord verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel