x

MDL-arts Wink de Boer: ‘Post-covid is geen tertiaire zorg’


De universitair medische centra hebben eind april 27 miljoen euro toegezegd gekregen om loketten in te richten ten behoeve van de post-covid-zorg. Initiatiefnemer van een eigen centrum voor deze zorg in Brabant, Wink de Boer, is kritisch op die gang van zaken.

Lees het originele artikel