x

Meer aandacht voor gevolgen gehoorverlies


Slechthorendheid in verband gebracht met sociale isolatie, eenzaamheid en dementie

A.s. vrijdag, 3 maart, is de jaarlijkse World Hearing Day, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 1,2 miljoen Nederlanders heeft gehoorverlies. Echter duurt het gemiddeld zeven jaar na de eerste klachten voordat wij maatregelen nemen. 40% tot 50% van de slechthorenden laat zich zelfs helemaal niet behandelen. Dat terwijl gehoorverlies ingrijpende gevolgen kan hebben. Zo wordt het onder andere in verband gebracht met sociale isolatie, eenzaamheid en zelfs dementie. Door maart uit te roepen tot Maand van het Gezond Gehoor wil ook Beter Horen meer bewustzijn creëren over het belang van een gezond gehoor, het stigma doorbreken en daarmee de drempel naar een audicien verlagen. 

Maar liefst 1,2 miljoen Nederlanders hebben gehoorverlies. Echter duurt het gemiddeld zeven jaar voordat zij aan de bel trekken. Dit kan grote consequenties hebben. Zo wordt slechthorendheid in verband gebracht met sociale isolatie, eenzaamheid en zelfs dementie. Om meer bewustzijn te creëren over het belang van goede hoorzorg, initieert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de jaarlijkse World Hearing Day op 3 maart. Beter Horen sluit zich hierbij aan met een bewustmakingscampagne en roept maart uit tot Maand van het Gezond Gehoor.

13% van de Nederlanders vanaf 40 jaar, ofwel zo’n 1,2 miljoen mensen, is slechthorend1. Gehoorverlies kan ingrijpende gevolgen hebben op sociaal, cognitief en fysiek vlak. Zo wordt het onder andere in verband gebracht met een vergrote kans op sociale isolatie, eenzaamheid en zelfs dementie2. In een recent verschenen rapport concludeert de WHO dat gehoorverlies door onder andere demografische factoren en geluidsvervuiling steeds meer en op steeds jongere leeftijd voorkomt. De verwachting is dat in 2050 één op de vier personen in de wereld gehoorverlies heeft3.

World Hearing Day

De WHO ziet dat gehoorverlies een van de meest voorkomende problemen is in de maatschappij, en dat de oplossing voor 60% in de eerstelijnszorg kan worden gevonden: bij een arts of audicien in de buurt4. Toch wachten Nederlanders die kampen met gehoorverlies gemiddeld zeven jaar na de eerste klachten totdat ze maatregelen nemen. 40% tot 50% van de slechthorenden laat zich zelfs helemaal niet behandelen5. Schaamte en onbegrip spelen hierbij een grote rol. Om de kennis hierover te vergroten en het belang van eerstelijns oor- en gehoorzorg te benadrukken, organiseert de WHO jaarlijks op 3 maart de World Hearing Day. Het thema van dit jaar is ‘oor- en gehoorzorg voor iedereen’. In het verlengde hiervan komt Beter Horen met de bewustmakingscampagne Maand van het Gezond Gehoor. Hiermee wil de audicien bewustzijn creëren over de gevolgen van een slecht gehoor, het stigma

Maatschappelijke betrokkenheid

Ook overheidsorganisaties als de WHO, Zorginstituut Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschrijven het belang van een gezond gehoor. Zij zetten gehoorgezondheid steeds prominenter op hun agenda. Beter Horen levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van hoorzorg in Nederland door onder meer het verrichten van gezamenlijk onderzoek naar het verbeteren van de richtlijnen van hoorzorg en de doorontwikkeling van nieuwe technieken die slechthorenden kunnen helpen. Zo is Beter Horen lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en verricht zij momenteel, in samenwerking met het ministerie van VWS en Deloitte, actie-onderzoek naar het verband tussen sociaal actief zijn en het dragen van een hooroplossing. Het betreft een vervolgonderzoek van het Programma Eén Tegen Eenzaamheid van het ministerie.

Bronnenlijst:1 Onderzoek van VeiligheidNL & Erasmus MC2 Onderzoek: Livingston G. et al (2020), “Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission”, The Lancet (Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission – The Lancet)3 Onderzoek van de WHO4 Onderzoek van de WHO5 Onderzoek van EuroTrak

Het bericht Meer aandacht voor gevolgen gehoorverlies verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel