x

Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet publieke gezondheid


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. De Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.
 
Lees het originele artikel