x

Memorie van toelichting 3e incidentele suppletoire begroting VWS 2022


Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het jaar 2022 (derde incidentele suppletoire begroting)
 
Lees het originele artikel