x

Memorie van toelichting slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022


Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2022 in de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting).
 
Lees het originele artikel