x

Milde griepepidemie


Er is een milde griepepidemie in Nederland. Daarvan is sprake als er gedurende twee achtereenvolgende weken meer dan 51 op de 100.000 mensen last hebben van griepachtige verschijnselen.
Uit gegevens van het NIVEL blijkt dat in …
Lees het originele artikel