x

Minister negeert advies Rekenkamer over Zorginstituut


Het Zorginstituut Nederland moet nieuwe kwaliteitskaders inhoudelijk toetsen op de balans tussen doelmatigheid en kwaliteit, adviseert de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek over 2017. Minister Hugo de Jonge van VWS vindt een procedurele toets echter voldoende.
Lees het originele artikel