x

Nieuwe richtlijn PTSS voor politie


Per 1 januari 2013 is een nieuwe richtlijn posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie van kracht. Er wordt nu landelijk uniform beleid gevoerd over de wijze waarop met gevallen van PTSS bij de politie moet worden omgegaan. Het gaat om Continue reading →
Lees het originele artikel