x

Nieuwe verpleegkundige richtlijn eenzame ouderen


De nieuwe V&VN-richtlijn moet verpleegkundigen en verzorgenden helpen bij het signaleren van en omgaan met eenzaamheid bij ouderen.
Lees het originele artikel