x

Noodzakelijk dat Nederlandse zorginstellingen in actie komen tegen biodiversiteitsverlies


Biodiversiteitsverlies , de afname van de verscheidenheid aan levende organismen zoals planten en dieren, is een groot probleem. Het brengt onze voedselzekerheid en stabiliteit van het klimaat in gevaar. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is dit op te lossen door samenwerking op internationaal niveau. Dit is goed en noodzakelijk, maar tegelijkertijd kunnen op lokaal niveau zorgorganisaties al veel doeltreffende acties ondernemen.

In zorginstellingen worden dagelijks vele maaltijden bereid en geserveerd. Het is belangrijk dat er minder vlees wordt geserveerd en dat er lokaler en seizoensgebonden wordt gegeten. Door 60 procent plantaardig en 40 procent dierlijk eiwit te eten wordt de milieubelasting namelijk al met een kwart gereduceerd. Tegenwoordig is de keuze voor alternatieven voor vlees enorm en is de kwaliteit sterk verbeterd. Daardoor is de overstap naar een plantaardig alternatief gemakkelijk.

We zien dat het belangrijk is om patiënten en cliënten mee te nemen in het veranderingsproces om erachter te komen waar hun zorgen en bezwaren liggen. Vervolgens wordt hierop ingespeeld zodat er voldoende draagvlak is. Vaak wordt begonnen met één dag in de week geen vlees aanbieden om dat vervolgens geleidelijk uit te bouwen.

Aandacht voor de inkoop van lokaal en op het land geproduceerde seizoensgewassen is ook belangrijk. Met de seizoenen mee eten brengt diversiteit in het dieet en bespaart geld doordat het gewas op dat moment in overvloed is.

Zeker in Nederland is actie hard nodig, want de afname van biodiversiteit gaat in een drastisch tempo. Acties met betrekking tot vlees- en zuivelreductie dragen indirect bij aan biodiversiteitsbehoud doordat het vernietiging van leefgebieden elders voorkomt. Om veevoer te produceren is namelijk veel landbouwgrond nodig.

Een lokaal en plantaardig dieet is een goede stap om indirect biodiversiteitsbehoud te bevorderen. Steeds vaker zetten zorginstellingen de overgang naar een plantaardig dieet in werking. Dat is positief, maar om de impact te vergroten is het nodig dat alle zorginstellingen overstappen naar een meer plantaardig dieet. Voor een vloedgolf aan gezamenlijke acties is namelijk niet alleen internationaal, maar ook op lokaal verandering nodig.

Esther de Groot, adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular.
Het bericht Noodzakelijk dat Nederlandse zorginstellingen in actie komen tegen biodiversiteitsverlies verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel