x

NVZD verliest kort geding beloningscode


Zorgbestuurders vallen onder de Wet Normering Topinkomens en mogen geen eigen beloningscode hanteren.
Lees het originele artikel