x

‘NZa kan harder sturen op zorgplicht in ggz’


De NZa kan harder sturen op het nakomen van de zorgplicht, vindt Erik Schut. Zijn de ggz-wachtlijsten een capaciteits- of een verdelingsprobleem?

Lees het originele artikel