x

Omgeving en genen spelen verschillende rol in verloop ADHD


Unieke onderzoeksresultaten van jubilerend Nederlands Tweelingen Register
Naarmate mensen met ADHD ouder worden veranderen hun symptomen. Uit onderzoek van het Nederlands Tweelingen Register van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat de ontwikkeling en het verdere verloop …
Lees het originele artikel