x

Ondanks miljarden extra zijn plannen voor ondersteunen mensen met dementie onduidelijk


In 2023 geeft het kabinet 6 miljard euro meer uit aan de zorg dan in 2022. In de Miljoenennota staan veel plannen gericht op ouderen en mensen met dementie. Verdeeldheid, stroperigheid en versnippering zijn echter grote risico’s.

In de nota wordt dementie een volksziekte genoemd. Terecht, want het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt zal de komende twintig jaar verdubbelen.

Er zijn veel plannen en ambities gericht op kwetsbare ouderen en mensen met dementie. Denk bijvoorbeeld aan het IZA (Integraal Zorgakkoord), WOZO (Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), NDS, gemeenten, eenzaamheid en bouwplannen. Voor de uitwerking en uitvoering van al die verschillende plannen van verschillende ministeries wordt echter heel veel overgelaten aan de veldpartijen.

Gemeenten krijgen een grote rol, maar beperkt extra budget. Verdeeldheid, stroperigheid en versnippering zijn dus grote risico’s. Dat zagen we al afgelopen weken bij het afhaken van de huisartsen in het IZA.

Het is daarom heel belangrijk om te weten wat al die plannen voor de ondersteuning van de heel kwetsbare groep mensen met dementie, en hun naasten en mantelzorgers, betekenen. De slagkracht moet omhoog, want de tijd dringt.

Gerjoke Wilmink, Directeur-bestuurder, Alzheimer Nederland
Het bericht Ondanks miljarden extra zijn plannen voor ondersteunen mensen met dementie onduidelijk verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel