x

Opsporing van depressie is belangrijk, maar niet middels screening


Minstens een vijfde deel van de patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) heeft symptomen van een depressie. Als na een hartinfarct of instabiele angina pectoris op systematische wijze wordt gescreend op depressie en die indien nodig wordt behandeld, leidt dat niet tot een betere kwaliteit van leven, zo is gevonden in de CODIACS-QoL-studie.
Lees het originele artikel