x

Overheveling geriatrische revalidatiezorg naar Zorgverzekeringswet


“Kwetsbare ouderen beter geholpen met geriatrische revalidatiezorg in het basispakket”
Vanaf 2013 zal de geriatrische revalidatiezorg niet langer uit de AWBZ gefinancieerd worden, maar uit de Zorgverzekeringswet. Wat betekent deze overheveling voor de kwetsbare ouderen in …
Lees het originele artikel