x

PALLAS: schriftelijke in kennis stelling (conform artikel 4.7 CW) van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’


Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.PALLAS: schriftelijke in kennis stelling (conform artikel 4.7 CW) van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’
 
Lees het originele artikel