x

Patiënten willen regie over hun eigen medische gegevens (maar hoe?)


Patiënten zien het belang van gegevensuitwisseling in de zorg en willen daar graag zelf de regie over. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over de huidige gang van zaken en zijn de meningen over een opt-in of een opt-out verdeeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie, dat aanbevelingen doet op basis van de uitkomsten.
Lees het originele artikel