x

Patientenfederatie NPCF: stelsel moet solidair en houdbaar blijven


Volgens onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) komt de solidariteit in de zorg de komende jaren onder druk te staan. Met veel anderen maakt patientenfederatie NPCF zich zorgen over de kostenontwikkeling in de zorg. De …
Lees het originele artikel