x

Project Proeftuin Mobiliteit Zorg & Welzijn Amsterdam


In de welzijnssector in de regio Amsterdam is er sprake van groeiende boventalligheid. Het ziet er naar uit dat uiteindelijk honderden medewerkers de sector moeten gaan verlaten. Tegelijkertijd dreigt op termijn in de (regionale) gezondheidszorg …
Lees het originele artikel