x

Promotie: Leishmaniasis-patientjes gebaat bij andere dosering medicijn


Kinderen worden door een afwijkende farmacokinetiek minder blootgesteld aan het medicijn miltefosine dan volwassenen, toont Thomas Dorlo aan. Hij stelt een andere dosering voor.
Ook blijkt miltefosine veel langzamer te worden afgebroken in het lichaam dan …
Lees het originele artikel