x

Psychische problematiek geassocieerd met hoger sterfterisico aan urologische kanker


Patiënten met prostaat-, blaas- of niercarcinoom hebben meer risico te overlijden als zij voor hun kankerbehandeling psychiatrische zorg kregen. Daarnaast is het risico op suïcide bij deze populatie groter dan in de algemene bevolking – zelfs na correctie voor eerdere psychiatrische zorg –, zo volgde uit de resultaten van de eerste studie die de overleving van urologische kanker aan eerdere psychiatrische zorg relateert.
Lees het originele artikel