x

Reactie op Bijna 100 nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen door zorg


De uitvinder van van de PCR test , Kary Mullis , die reeds is overleden ,kreeg de Nobelprijs voor zijn prestatie. Mullis heeft altijd gewaarschuwd voor overschatting van zijn methode in de medische diagnostiek. De reden hiervoor is dat de methode te gevoelig is en vals-positieve resultaten zou opleveren. Daarom moet bij het stellen van de diagnose altijd het klinische beeld op de voorgrond staan. In de test worden geselecteerde ,korte stukjes ( sequenties) van genetisch materiaal versterkt door een chemische reactie te herhalen. De sequenties kunnen afkomstig zijn van zowel intacte als gedegradeerde virussen . Bovendien kunnen afzonderlijke sequenties ook in andere virussen of bacteriën voorkomen . Daarom is het belangrijk om verschillende sequenties te analyseren en het algemene resultaat te evalueren. Bij elke ronde ( cyclus) vind een verdubbeling van de sequenties plaats. Laten we ons voorstellen dat we geld vermenigvuldigen met de PCR – 1 euro of 1 cent – met als doel om uiteindelijk over 1 miljoen euro te beschikken . Na hoeveel ronden wordt de drempel bereikt als we met een euro beginnen.? Antwoord 20 . En bij een start met 1 cent ? Antwoord : 27. De geluksdrempel voor geldvermenigvuldiging – in de PCR -test cyclusdrempel (Ct) genoemd is 20 of 27 . Dit betekend : hoe kleiner het startkapitaal ,hoe meer rondes nodig is om het geld te vermenigvuldigen – dus hoe hoger de Ct waarde . Voor de corona PCR test waren er aanvankelijk geen richtwaarden voor de beoordeling tot welke Ct waarde een monster als positief kan worden beschouwd . Daartoe zou het nodig zijn geweest de test te ijken dat wil zeggen de Ct waarden te relateren aan het aantal besmettelijke virussen . Ter vergelijking : zonder alcohol kan een ademtest niet gekalibreerd worden. Zonder virussen kan de PCR test niet worden gekalibreerd . Weinig bekend is het feit dat het Drosten lab niet over het virus beschikt toen het testprotocol werd ontwikkeld. Een bovengrens van Ct waarde voor de bepaling van de testpositiviteit kon NOOT worden vastgesteld in het Drosten protocol dat wereldwijd wordt gebruikt. Volgens het Drosten protocol worden in de test 45 cycli uitgevoerd . Elke positieve test werd geregistreerd als Covid 19 geval, dat wil zeggen : zelfs met een maximale Ct waarde van 45 , waarna de bijbehorende vergaande consequenties werden getrokken . Het probleem met deze test is dat hij alles kan vinden zelfs als er zo goed als niets in zit, zelfs de kleine virusfragmenten die GEEN enkele betekenis hebben. Maar de as van een mens kan niet terug veranderen in een mens . Denk ter vergelijking aan een hondenhaar die die je regens vindt. Je kunt die zo vaak vermenigvuldigen als je wilt , maar uiteindelijk komt er geen nieuwe hond uit. Op dezelfde wijze werden de testresultaten gebruikt om gezonde mensen quarantaine op te leggen?! Pas eind april 2020 kwam er een wetenschappelijk artikel uit met redelijke richtwaarden . Hieruit bleek dat tests met Ct waarden boven 33 a 34 in principe als negatief moesten worden beschouwd . Tot op de dag van vandaag wordt in Duitsland en andere landen met dit feit GEEN rekening gehouden. Dagelijks worden de aantallen van nieuwe besmettingen bekend gemaakt. Daarbij gaat het slechts om testresultaten die geen INFECTIE kunnen bewijzen . Dus nogmaals waar haalt Ernst Kuiper dit verhaal van besmettingen in vredesnaam vandaan ?? Is dit niet opnieuw angst zaaien , Angst waarvoor ??

Lees het originele artikel