x

VWS in beroep tegen uitspraak over Wob-verzoeken


De rechtbank legde tevens een verhoogde dwangsom van 250 euro per dag op, met een maximum van 37.500 euro. Ook daartegen wordt beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De dwangsom gaat voorbij aan de “grote inspanningen” die worden verricht “om de enorme hoeveelheid gevraagde documenten zo snel als mogelijk openbaar […]
Lees het originele artikel