x

Revalidatie kankerpatiënt moet onderdeel worden van behandeltraject


Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie en het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) gaan onderzoeken of een intensieve samenwerking op het gebied van revalidatie bij kanker (oncologische revalidatie) tot de mogelijkheden behoort. Beide organisaties hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek overleven steeds meer patiënten de ziekte kanker. Omdat de behandeling van kanker in de meeste gevallen een ingrijpend en intensief traject is, worden steeds meer patiënten geconfronteerd met de gevolgen van deze behandeling. Er is wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het resultaat van oncologische revalidatie op de kwaliteit van leven van (ex) patiënten. Dit onderzoek wijst uit dat revalidatie in een vroeg stadium moet starten en in feite standaard onderdeel moet zijn van het totale behandeltraject. Oncologische revalidatie richt zich op de functionele, fysieke, psychische en sociale problemen verbonden aan kanker.

Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatie en sluit daarmee aan bij de in het NKI-AVL opgebouwde kennis en ervaring van de diverse therapeuten en hulpverleners en de specialistische oncologische zorg die het NKI-AVL biedt. Reade en het NKI-AVL vinden elkaar in de maatschappelijke thema’s participatie van (ex) patiënten en het verhogen van kwaliteit van leven. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van oncologische revalidatie voor beide organisaties een speerpunt. Vanaf 1 januari 2013 is Dr. J.P. (Jan Paul) van den Berg in dienst bij Reade en werkzaam als revalidatiearts in het NKI-AVL in dienst van Reade. Van den Berg was voorzitter van de werkgroep die de richtlijn oncologische revalidatie ontwikkeld heeft. Op dit moment neemt hij landelijk het voortouw bij de implementatie van deze richtlijn. Zijn komst geeft een flinke impuls aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van oncologische revalidatie.

De komende maanden wordt verder onderzocht hoe deze samenwerking het beste gestalte kan krijgen. Uitgangspunt daarbij is dat de samenwerking moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en toegankelijkheid van de oncologische revalidatie. Met zorgverzekeraars zijn inmiddels afspraken gemaakt over de eventuele samenwerking. Reade en het NKI-AVL streven er naar om 1 januari 2013 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten, waarin de gezamenlijke uitgangspunten van de samenwerking zijn vastgelegd.

Bron: nki.nl