x

Selectieve contractering CZ bij Parkinson en Claudicatio


Inkoopbeleid 2013 voor fysiotherapie bij patiënten met claudicatio intermittens

Om de beste zorg voor onze verzekerden te borgen, wil CZ dat de fysiotherapie voor patiënten met claudicatio intermittens (CI) wordt geleverd door fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. Dat betekent dat verzekerden die zich in 2013 melden voor fysiotherapie verband houdend met CI, uitsluitend in […]
Lees het originele artikel