x

Seniorenorganisaties ANBO en PCOB kiezen unaniem voor fusie


De ledenraden van de landelijke seniorenorganisaties ANBO en PCOB hebben vandaag unaniem ingestemd met een fusie. Dat betekent dat zij vanaf 1 januari 2024 samen verdergaan onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn zij de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren. In aanloop naar het fusiebesluit trokken ANBO en PCOB al steeds vaker samen op. “In het licht van huidige maatschappelijke uitdagingen vinden we het van groot belang met vereende kracht op te komen voor de belangen van senioren” aldus Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging.

Prioriteit voor ANBO-PCOB is om de stem van senioren stevig te laten horen in de politiek. Met de dubbele vergrijzing in het vooruitzicht zullen vraagstukken rondom ouder worden in toenemende mate de politieke agenda moeten gaan bepalen. Door samen te werken in de Seniorencoalitie hebben ANBO en PCOB onder andere op koopkracht, pensioen, wonen en zorg al laten zien dat zij een goede vuist kunnen maken in Den Haag. Die beweging willen zij de komende jaren gaan versterken. Dat doen zij door in gesprek te blijven met de doelgroep en actief bij hen op te halen wat er speelt en welke behoeften er zijn.

De krachtenbundeling betekent ook dat de dienstverlening aan leden naar een hoger niveau wordt getild. Met diensten zoals de Belastinghulp, vrijwilligers die komen helpen aan huis en een mooi actueel magazine en informatieve website, weet ANBO-PCOB nu al in te spelen op vragen en behoeften die er bij senioren spelen in verschillende levensfasen. Deze dienstverlening aan leden zal de komende periode worden uitgebouwd. Anneke Sipkens: “We willen uitgroeien tot het aanspreekpunt voor senioren over alle onderwerpen die voor hen van belang zijn”.

De ruim 200 lokale afdelingen van ANBO-PCOB, die verspreid zijn over het land, vormen samen het kloppend hart van de vereniging. Op tal van plekken in Nederland komen senioren bijeen om activiteiten met elkaar te ondernemen en samen te zijn. Dit bloeiende verenigingsleven zal worden gekoesterd en versterkt. ANBO-PCOB wil leden verder ondersteunen in het ontmoeten en samenzijn. Ook wordt gebouwd een levendige online gemeenschap zodat senioren ook gemakkelijk digitaal contact kunnen leggen.

Bron: ANBO-PCOB
Het bericht Seniorenorganisaties ANBO en PCOB kiezen unaniem voor fusie verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel