x

Specialisten behandelen sneller en technischer


Medisch specialisten zijn in de jaren 2006-2010 sneller patiënten gaan behandelen of hebben patiënten een intensievere en duurdere behandeling gegeven. Dit kan voor een deel verklaard worden door de inzet van duurdere technologieën. De jaaromzet van ziekenhuizen groeide in deze jaren met 6,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Marktscan Medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Lees het originele artikel