x

Start van de PAR bij SDW 


Met ingang van 1 januari 2023 heeft SDW een derde adviesorgaan: de Professionele Advies Raad (PAR). Naast de PAR zijn binnen SDW de OR (ondernemingsraad) en de CCR (Centrale Cliëntenraad) actief. Vorige week was er een officieel moment om de start van de PAR te vieren; de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.  

De PAR adviseert gevraagd en ongevraagd over vak- en zorginhoudelijke ontwikkelingen van de zorgprofessional. Hierin zijn zij onderscheidend van de OR en de CCR, die zich richten op de belangen van de medewerkers (OR) en de belangen van cliënten (CCR). De PAR draagt bij aan de beleidsontwikkeling, op zowel het terrein van kwaliteit van zorg als professionele ontwikkeling van de begeleiders en het team behandeling, en beoogt de positie van het team behandeling binnen SDW te versterken. 

Voorzitter van de PAR, Michelle de Backer (Vaktherapeut Beeldend en Spel), en SDW bestuurder Ingrid van Huijkelom kijken uit naar een fijne samenwerking. Michelle: ‘Met de PAR als 3e adviesorgaan binnen SDW kunnen wij, door het inzetten van onze kennis en ervaring uit het werkveld, zeker een slag slaan als het gaat om de kwaliteit van zorg binnen SDW.’ Ingrid: ‘Ik ben trots dat we nu als SDW een PAR hebben. Hierdoor hebben we de betrokkenheid van de professional bij inhoudelijke keuzes geformaliseerd. Maar ik kijk vooral uit naar de dialoog over de inhoudelijke thema’s en dilemma’s. Ik verwacht dat, door het gesprek met de PAR, er nieuwe inzichten ontstaan die het leven van de cliënt en de inhoud van het werk ten goede komen.’ 

Over SDW 

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Zodat deze kwetsbare burgers kunnen leven zoals zij willen en mee kunnen doen.

Bron: SDW
Het bericht Start van de PAR bij SDW  verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel