x

Sterk bewijs geleverd voor cruciale rol epstein-barrvirus bij MS


In een groot cohort patiënten met een klinisch geïsoleerd syndroom (CIS) of vroege MS was iedereen seropositief voor het epstein-barrvirus (EBV). Dit resultaat versterkt het bewijs voor de zeer belangrijke rol die het EBV bij MS speelt. Het betekent ook dat artsen bij iemand met verdenking op MS maar met negatieve EBV-serologie een andere diagnose dan MS moeten overwegen.
Lees het originele artikel